Інкотермс-2010

Схема грузовых перевозок - картинка
Схема транспортировки груза от продавца к покупателю
Категорія Евідвантаження EXW будь-які види
транспорту
EX Works ( … named place)
Франко завод ( …назва місця)
Перехід ризиків: У момент передачі товару на складі продавця
Експортні митні формальності: Відповідальність покупця
Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця
Категорія F
Основне перевезення не оплачене продавцем
FCA будь-які види
транспорту
Free Carrier (…named place)
Франко перевізник (…назва місця)
Перехід ризиків: У момент передачі перевізнику на складі продавця
Експортні митні формальності: Відповідальність продавця
Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця
FAS  

морський і
внутрішній
водний транспорт

Free Alongside Ship (… named port of shipment)
Франко вздовж борту судна (… назва порту відвантаження)Перехід ризиків: У момент розміщення товару вздовж борту судна
Експортні митні формальності: Відповідальність продавця
Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця
FOB морський і
внутрішній
водний транспорт
Free On Board (… named port of shipment)
Франко борт (… назва порту відвантаження)
Перехід ризиків: З моменту повного навантаження на борт судна
Експортні митні формальності: Відповідальність продавця
Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця
Категорія C
Основне перевезення оплачене продавцем
CFR морський і
внутрішній
водний транспорт
Cost and Freight (… named port of destination)
Вартість і фрахт (… назва порту призначення)
Перехід ризиків: З моменту повного навантаження на борт судна
Експортні митні формальності: Відповідальність продавця
Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця
CIF морський і
внутрішній
водний транспорт
Cost, Insurance and Freight (… named port of destination)
Вартість, страхування і фрахт (…назва порту призначення)
Перехід ризиків: З моменту повного навантаження на борт судна
Експортні митні формальності: Відповідальність продавця
Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця
CIP будь-які види
транспорту
Carriage and Insurance Paid То (… named place of destination)
Фрахт/перевезення і страхування оплачено до (…назва місця призначення)
Перехід ризиків: У момент доставки/передачі перевізнику
Експортні митні формальності: Відповідальність продавця
Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця
CPT будь-які види
транспорту
Carriage Paid To (… named place of destination)
Фрахт/перевезення оплачено до (…назва місця призначення)
Перехід ризиків: У момент доставки/передачі перевізнику
Експортні митні формальності: Відповідальність продавця
Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця
Категорія D
Доставка
DAT будь-які види
транспорту
Delivered At Terminal (… named terminal of destination)
Постачання до кінцевого пункту (… назва кінцевого пункту)
Перехід ризиків: У момент доставки товару на термінал покупця
Експортні митні формальності: Відповідальність продавця
Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця
DAP будь-які види
транспорту
Delivered At Place (… named place of destination)
Постачання в пункті (… назва пункту)
Ризики: У момент доставки товару в пункт зазначений покупцем
Експортні митні формальності: Відповідальність продавця
Імпортні митні формальності: Відповідальність покупця
DDP будь-які види
транспорту
Delivered Duty Paid (… named place of destination)
Постачання з оплатою мита (… назва місця призначення)
Перехід ризиків: У момент передання товару в розпорядження покупця
Експортні митні формальності: Відповідальність продавця
Імпортні митні формальності: Відповідальність продавця
DDU будь-які види
транспорту
Виключений з Інкотермс 2010
Delivered Duty Unpaid (… named place of destination)
Постачання без оплати мита (… назва місця призначення)
DAF будь-які види
транспорту
Виключений з Інкотермс 2010
Delivered At Frontier (… named place)
Постачання до кордону (… назва місця постачання)
DEQ будь-які види
транспорту
Виключено з Інкотермс 2010
Delivered Ex Quay (… named port of destination)
Постачання з пристані (… назва порту призначення)
DES будь-які види
транспорту
Виключено з Інкотермс 2010
Delivered Ex Ship (… named port of destination)
Постачання із судна (… назва порту призначення)

ЗАЯВКА НА ПОСЛУГУ