Знаки і маркування небезпечних вантажів

Знаки небезпеки наносяться на небезпечні вантажі, упаковки та інші засоби утримання з небезпечними вантажами, а також, в деяких випадках, на транспортні засоби, що перевозять небезпечні вантажі.Система знаків небезпеки заснована на класифікації небезпечних вантажів і розроблена таким чином:

 • зробити небезпечні вантажі легко розпізнавальними на відстані по загальному вигляду наявних на них знаків небезпеки
  (символ, колір і форма);
 • забезпечити за допомогою кольорів знаків небезпеки першу корисну вказівку щодо вантажно-розвантажувальних операцій,
  укладання вантажів і їх розподілу.

Зображення знаків небезпеки

 • Знак вибухові речовини - небезпечний вантаж_зображення
  Знак вибухових речовин

  1 клас небезпеки
  Вибухові речовини і вироби

 • Знак небезпеки "Гази" - небезпечний вантаж_зображення
  Знак небезпеки “Гази”

  2 клас небезпеки 
  Гази

 • Знак "Легкозаймисті рідини" - небезпечні вантажі_зображення
  Знак “Легкозаймисті рідини”

  3 клас небезпеки
  Легкозаймисті рідини

 • Знак "Легкозаймисті речовини і матеріали" - зображення
  Знак “Легкозаймисті речовини і матеріали”

  4 клас небезпеки
  Легкозаймисті речовини і матеріали

 • Знак небезпечних вантажів "Окислюючі речовини і органічні пероксиди"
  Знак “Окислюючі речовини і органічні пероксиди”

  5 клас небезпеки
  Окислюючі речовини і органічні пероксиди

 • Знак "Отруйні та інфекційні речовини" - небезпечні вантажі_фото
  Знак “Отруйні та інфекційні речовини”

  6 клас небезпеки
  Отруйні та інфекційні речовини

 • Знак "Радіоактивні матеріали" - небезпечні вантажі_фото
  Знак “Радіоактивні матеріали”

  7 клас небезпеки
  Радіоактивні матеріали

 • Знак "Корозійні речовини" - небезпечний вантаж_зображення
  Знак “Корозійні речовини”

  8 клас небезпеки
  Корозійні речовини

 • Знак "Інші небезпечні речовини і вироби" - небезпечний вантаж_фото
  Знак “Інші небезпечні речовини і вироби”

  9 клас небезпеки
  Інші небезпечні речовини і вироби

Маркуючи транспортні засоби, контейнери та цистерни знаками небезпеки, знаки розміщуються на:

 • обох бічних сторонах і на кожній торцевій стороні контейнера, багатоелементного газового контейнера,
  контейнера-цистерни чи переносної цистерни. Коли контейнер-цистерна або переносна цистерна мають кілька відсіків
  і в них перевозяться два або більше небезпечних вантажі, відповідні знаки небезпеки повинні бути розміщені на
  кожній бічній стороні, де розташовуються відповідні відсіки, і один знак небезпеки кожного зразка, наявного на
  кожній бічній стороні, повинен бути розміщений на обох торцевих сторонах.
 • обох бічних сторонах і ззаду автоцистерн, транспортних засобів із цистернами, які знімаються, транспортних
  засобів-батарей і транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі навалом (насипом). Якщо автоцистерна
  або цистерна, що знімається, яку перевозять на транспортному засобі, мають кілька відсіків і в них перевозяться
  два або більше небезпечних вантажі, відповідні знаки небезпеки повинні бути розміщені на кожній бічній стороні,
  де розташовуються відповідні відсіки і один знак небезпеки кожного зразка, наявного на кожній бічній стороні,
  повинен бути розміщений на задній стороні транспортного засобу. Однак в тому випадку, якщо для всіх відсіків
  потрібні одні і ті ж знаки небезпеки, вони повинні бути розміщені по одному на кожній бічній стороні і на задній
  стороні транспортного засобу. Якщо для одного і того ж відсіку потрібно більше, ніж одне інформаційне табло,
  вони повинні бути розміщені поруч.

Знаки небезпеки, що не належать до небезпечних вантажів, які перевозяться, або їх частинам, повинні бути видалені або закриті. В ДОПНВ / ADR для маркування транспортних засобів під час перевезення небезпечних вантажів застосовується поняття «таблички оранжевого кольору».

Знак-інформаційна таблиця небезпечного вантажу_зображення
Інформаційна таблиця небезпечного вантажу

Транспортні одиниці, що перевозять небезпечні вантажі, повинні мати дві розташовані у вертикальній площині інформаційні
таблиці небезпечного вантажу. Одна інформаційна таблиця небезпечного вантажу повинна кріпитися спереду, а інша – ззаду
транспортної одиниці, причому обидві – перпендикулярно поздовжньої осі транспортної одиниці. Ці інформаційні таблиці
небезпечного вантажу повинні бути добре видимими.

На автоцистернах, транспортних засобах-батареях або транспортних одиницях з однією або декількома цистернами, в яких
перевозяться небезпечні вантажі, повинні додатково встановлюватись на бічних сторонах кожної цистерни, кожного відсіку
цистерни або розташовуватись паралельно кожного поздовжній осі елемента транспортних засобів-батарей інформаційні
таблиці небезпечного вантажу. На цих інформаційних таблицях небезпечного вантажу повинні бути вказані ідентифікаційний
номер небезпеки та номер ООН, прописані для кожної з речовин, що перевозяться в цистерні, в відсіку цистерни або в
елементі транспортного засобу-батареї. Ці інформаційні таблиці небезпечного вантажу повинні бути добре видимими.

На бічних поверхнях транспортних засобів та контейнерів, в яких перевозяться небезпечні вантажі навалом (насипом),
повинні додатково встановлюватись розташовані паралельно поздовжній осі транспортного засобу інформаційні таблиці
небезпечного вантажу. На цих інформаційних таблицях небезпечного вантажу повинні бути вказані ідентифікаційний номер
небезпеки та номер ООН, прописані для кожної з небезпечних речовин, що перевозяться навалом / насипом у транспортній
одиниці або в контейнері. Ці інформаційні таблиці небезпечного вантажу повинні бути добре видимими.

ЗАЯВКА НА ПОСЛУГУ